Skip to main content
Omkring Islam

Islam

Islam er en monoteistisk religion, hvilket betyder, at der kun er en Gud (på arabisk Allâh). Det vigtigste koncept i Islam er troen på, at Allâh er Ên, og at intet andet deler Hans egenskaber. Allâh har ingen partnere, ingen forældre og intet afkom. Han er Den, som var først, og vil fortsætte efter enden. Den selvsamme skaber (Allâh) som er blevet tilbedt gennem tiden som Kilden til universet. En der følger Islam kaldes muslim.

Ordret betyder det arabiske ord Islam “overgivelse” eller “underkastelse” til Allâh . Islam er ikke opkaldt efter et folkeslag eller en enkelt person, ej heller er navnet valgt af et menneske. Islam er en universel religion for hele menneskeheden, og kan ikke tilskrives en bestemt nation, hudfarve, race eller folkeslag. Formålet med menneskets liv er at tilbede den almægtige Allâh alene, både hvad angår tro, tale og handling. Som følge af en total accept og underkastelse til Allâh’s lære og vejledning, forventes det at muslimer lever i fred og harmoni blandt hinanden, andre folk og omgivelserne generelt. I Islam anses livet som en midlertidig tilstand, hvor de igennem hele deres liv hier efter at leve i harmoni med Allâhs befalinger, med håbet om at indtræde det evige Paradis i det næste liv.

I Islam lægges der stor vægt på, at mennesket skal forstå, hvorfor det er blevet skabt. Hvordan og hvorfor det lever samt hvor det skal hen efter døden. Muslimer tror på, at Allâh skabte universet, og alt hvad det indeholder med et bestemt formål. Han har ikke negligeret mennesket og efterladt det til sig selv uden et egentligt formål; tværtimod skabte Han mennesket, for at det skal tilbede Ham alene. Han har overøst mennesket med velsignelser og begunstigelser, så det kan udtrykke taknemmelighed over for Allâhs gavmildhed og derefter opnå endnu mere af Hans gavmildhed.

Den Islamiske civilisations historie strække sig fra det 7. århundrede til nutiden og dækker et enormt område, der omfatter flere kontinenter; fra Spanien til Indonesien og fra Nordafrika til Kina.Islam anses ikke blot for at være en religion, men snarere en fuldkommen livsstil. Fra individets renselse af sjælen og den spirituelle tilbedelse til etableringen af et samfund, styreform og statspolitik, tilbyder Islam vejledning til dens følgere i alle henseender.

Den bedste måde at leve livet ifølge Islam er, at man lever i overensstemmelse med Allâhs lære, og at man gør livet til en sikker overgang til det fremtidige liv i evigheden. Det nuværende liv er et vigtigt middel i bestræbelserne på at nå den endelige destination. Islam har fastlagt et komplet system af lovgivninger og princippet med henblik på at vise mænd og kvinder, hvordan deres liv bør indrettes. Alle mennesker kommer fra Allâh, og der hersker ingen tvivl om, at de vender tilbage til Ham. I en af profeten Muhammads (må Allâhs fred og velsignelser være med ham) udførlige udtalelser råder han mennesket til at betragte sig selv som fremmed i dette liv, eller som en rejsende der passerer forbi denne verden.Islam forsikrer, at det nuværende liv er vores eneste mulighed for at opnå Paradiset og undgå Helvedsilden. Hvis en person dør i en tilstand af gudsbenægtelse, vil vedkommende ikke have en ny mulighed for at vende tilbage til denne verden og være troende. Allâh advarer os mod de konsekvenser, som gudsbenægterne vil stå over for på Dommedagen.

Man kan konvertere til Islam og derved blive muslim blot ved at man med indsigt og overbevisning fremsiger trosbekendelsen:

Laa llaha illa Allâh, Muhammad-ur Rasoolullâh”

som betyder:

Der er ingen, der har retten til at blive tilbedt undtagen Allâh ene og alene, og Muhammad er Allâhs budbringer.

Når en person konverterer til Islam, bliver alle vedkommendes forrige synder og dårlige gerninger tilgivet af Allâh.